Rehberlik

Pegem Akademi Uzman Kadrosu Sorularınızı Yanıtlıyor

Sorularınızı iletin, yanıtlayalım ve yayınlayalım!

Soru Gönderme Formu

2017 KPSS öğretmenlik sınavında uygulanacak testlerin kapsamları neler?

  • Pelin Yıldız - 16.06.2017
  • KPSS Öğretmenlik Sınavı

Genel Yetenek

Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Sözel Bölüm

 

%50

Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi

   

ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

   

2) Sayısal Bölüm

 

%50

Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini

   

ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

   

Genel Kültür

Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Tarih

 

%45

a) Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi (Siyasal, sosyal,

   

ekonomik ve kültürel gelişmeler)

 

(%5)

b) Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar

   

yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)

 

(%15)

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yüzyıl başından XX. yüzyılın

 

ortalarına kadar, Osmanlı Devleti’nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı’nın

 

sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik

 

ve kültürel gelişmeler)

 

(%20)

d) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yüzyılın başlangıcından günümüze

 

kadar Dünyada; İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar

   

Türkiye’de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)

(%5)

2) Türkiye Coğrafyası

 

%30

a) Türkiye’nin fiziki özellikleri

 

(%12)

b) Türkiye’nin beşerî özellikleri

 

(%5)

c) Türkiye’nin ekonomik özellikleri

 

(%13)

3) Temel Yurttaşlık Bilgisi

 

%15

a) Hukuk başlangıcı

 

(%5)

b) Anayasa

 

(%5)

c) İdare

 

(%5)

4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular

%10

 

Eğitim Bilimleri

Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)

Öğretim İlke ve Yöntemleri

%26

2)

Sınıf Yönetimi

%6

3)

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

%6

4)

Program Geliştirme

%6

5)

Ölçme ve Değerlendirme

%15

6)

Öğrenme Psikolojisi

%15

7)

Gelişim Psikolojisi

%13

8)

Rehberlik ve Özel Eğitim

%13

Öğretmenlik Alan Bilgisi

Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)

Alan Bilgisi

%80

2)

Alan Eğitimi

%20